Centar za socijalni rad Foča: U toku anketiranje za izradu socijalne karte

Oct 12, 2017 @ 14:29 | autor Igor Janković
Centar za socijalni rad Foča: U toku anketiranje za izradu socijalne karte
Društvo
0

U Foči je u toku anketiranje stanovništva za izradu socijalne karte, a nosioci ovih aktivnosti su Centar za socijalni rad i savjeti mjesnih zajednica.

Direktor Centra za socijalni rad Snežana Golijanin ističe da je socijalna karta jedan od ključnih instrumenata za planiranje socijalne politike, ali za sam razvoj opštine.

„Prikupljaju se podaci o broju članova domaćinstva, o njihovoj starosnoj dobi, da li su zaposleni ili ne, koje vrste prihoda ili pomoći ostvaruju, da li su domicilno stanovništvo, povratnici, raseljena ili izbjegla lica. Zatim, ono što je, takođe, bitno, da li imaju srodnike koji ne žive sa njima, a prikupljaju se i podaci o stambenom statusu, te podaci o zdravstvenim problemima, hroničnim i bolestima zavisnosti“, kaže Golijanin.

Ona navodi da bi socijalna karta trebala da stvori osnovu za pravedniju raspodjelu socijalne pomoći, jer postoji dosta socijalno ugroženih, koji nisu evidentirani, pa su uskraćeni za bilo koji vid podrške, dok s druge strane, ima i onih koji primaju više vidova pomoći.

„Podaci iz socijalne karte dobro će doći i zdravstvenim ustanovama, jer se evidentiraju i bolesni članovi domaćinstva, ali i školama, da bi znale socijalni status svojih đaka i njihovih porodica, a koristili bi se i prilikom zapošljavanja. Ako se ukaže potreba za nekim sezonskim poslom, istog treutka bismo znali koliko ima, recimo, kuvara u dobi od 30 do 40 godina“, pojašnjava Golijanin.

U nekim seoskim mjesnim zajednicama, anketiranje je već završeno, dok  se ponegdje anketari suočavaju sa nepovjerenjem građana.

„U Čelebićima je anketa završena i sada treba da radimo stastističku obradu. U nekim mjesnim zajednicama nailazimo na otpor mještana, koji negoduju smatrajući da je to nešto politički, pa i ovom prilikom ističem da je ovo u interesu svih građana, da dobijemo adekvatnu bazu podataka, da bismo kvalitetnije mogli obavljati socijalnu i zdravstvenu zaštitu svih stanovnika opštine Foča“, rekla je Golijanin.

U Centru za socijalni rad ističu da veliku zahvalnost duguju članovima savjeta mjesnih zajednica koji na volonterskoj osnovi pomažu obavljanje ankete. Na gradskom području očekuje se i pomoć zajednica etažnih vlasnika, koje bi imale zadatak da podijele anketne listiće i da ih kasnije vrate Centru za socijalni rad.

Podijeli vijest:

Komentari

komentara