SO Foča: Usvojena odluka o asfaltiranju puteva

Jul 19, 2018 @ 14:35 | autor Radmila Đević
SO Foča: Usvojena odluka o asfaltiranju puteva
Društvo
0

Odbornici SO Foča usvojili su Odluku o asfaltiranju puteva na području opštine prema kojoj će za ove namjene u narednih deset godina biti izdvojeno 5 000 000 maraka. Finansiranje će se, prema odluci, vršiti iz sredstava obezbjeđenih prodajom šumskih sortimenata.

Odluka je, na zahtjev predlagača, naknadno uvrštena na dnevni red skupštinskog zasjedanja, što je izazvalo protivljenje kod opozicionih odbornika NDP-a, koji su nezadovoljni napustili lokalni parlament i prije izjašnjavanja o ovoj tački.

Opozicija smatra da se naknadnim uvrštavanjem ove tačke u dnevni red krši Poslovnik o radu skupštine. Način finansiranja asfaltiranja puteva za njih je ravan kreditnom zaduženju, što su ocijenili nerealnim i nepotrebnim. Smatraju i da je riječ o predizbornim potezima aktuelne vlasti.

Načelnik opštine Foča, Radisav Mašić, objasnio je da nije riječ ni o kakvom o kreditnom zaduženju ili opterećenju opštine, već da će se finansiranje ugovorenog posla obezbijediti u narednih deset godina, tako što će se izvođaču radova isplata vršiti u 120 mjesečnih rata, iz sredstava dobijenih od šumskih sortimenata.

-Većina ulica i putnih pravaca na području opštine na ovaj način biće asfaltirana u roku od godinu dana, 28 putnih pravaca biće završeno, radilo se po prioritetima, u skladu sa zaključcima lokalnog parlamenta i prijedlozima mjesnih zajednica, a na ovu odluku čekalo se zbog pribavljanja saglasnosti od nadležnih ministarstava- objasnio je Mašić.

Izvršna vlast se obavezala da će ispoštovati primjedbe pojedinih odbornika da se određena sredstva iz ove odluke relociraju na asfaltiranje prioritetnih putnih pravaca i u mjesnim zajednicama Brod na Drini, Kuta i Dragočava.

20180719_092825

Osim odluke o asfaltiranju, na dnevni red naknadno je uvrštena, a potom i usvojena, Odluka o ustupanju na korištenje dijela prostora Akva parka „Ušće“ Sportskom savezu opštine Foča u tekućoj sezoni, za obavljanje trgovinske i ugostiteljske djelatnosti.

Usvojena je i odluka o prosječnoj građevinskoj cijeni jednog kvadratnog metra stambenog i poslovnog prostora na području opštine za prošlu godinu koja iznosi 815 maraka i služi kao osnovica za izračunavanje visine rente.

Zeleno svjetlo dobili su i prijedlozi odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima, o pristupanju izradi izmjena i dopuna dijela Regulacionog plana „Brod na Drini“, te o opštinskim i administrativnim taksama.

Na dvadeset prvom redovnom zasjedanju lokalnog parlamenta razmatrano je i više informacija, među kojima su informacije o boračko-invalidskoj zaštiti, o položaju fočanskih penzionera, o nasilju u porodici, civilnoj zaštiti, lovu i ribolovu, kvalitetu vode za piće, izgradnji hidroelektrana, kulturi i zdravstvenoj zaštiti i osiguranju.

Podijeli vijest:

Komentari

komentara