SO Foča: Usvojene odluke o gradnji novog vrtića i o kreditnom zaduženju

Dec 1, 2017 @ 16:29 | autor Igor Janković
SO Foča: Usvojene odluke o gradnji novog vrtića i o kreditnom zaduženju
Društvo
0

Odbornici Skupštine opštine Foča usvojili su odluku o izgradnji nove zgrade Dječijeg vrtića „Čika Jova Zmaj“ na lokaciji Pijesak u naselju Donje Polje,a usvojena je i odluka o kreditnom zaduženju do dva i po miliona maraka za izgradnju vrtića.

U obrazloženjima ove dvije odluke, navodi se da u Vrtiću trenutno boravi 163 djece, da je na listi čekanja 101 dijete, te da je postojeći objekat u naselju Međuriječje neuslovan.

Sredstva za izgradnju novog vrtića, kapaciteta 200 mjesta, obezbijediće se putem kredita i drugih izvora, a kako je pojasnila načelnik Odjeljenja za finansije Mirjana Davidović, idejnim projektom je procijenjeno da je maksimalni iznos investicije dva i po miliona maraka.

Ona je naglasila da opština Foča nije prezadužena i da trenutno godišnji anuitet za otplatu duga iznosi sedam od makismalnih 18 odsto.

Načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Mensud Jahić je rekao da su izvršena inženjersko-geološka ispitivanja tla, kao i da se vodilo računa i o opasnosti od poplava, jer se lokacija nalazi nizvodno od ušća Ćehotine u Drinu, na terenu gdje su se dešavale poplave.

On je naglasio da je idejni projekat imao u vidu najveću visinu poplavnog talasa u posljednjih stotinu godina, te da će vrtić biti na 30 centimetara iznad tog maskimuma.

Skupština je zadužila izvršnu vlast da pripremi tendersku dokumentaciju za izradu glavnog projekta, te da nakon toga pripremi i tendersku dokumentaciju za izbor izvođača radova.

 

 

 

Podijeli vijest:

Komentari

komentara