“Tračak nade”: Radionicom “Zajedno stvaramo čaroban svijet” ukazali na svoja prava

Oct 6, 2017 @ 11:48 | autor Snežana Glodić
“Tračak nade”: Radionicom “Zajedno stvaramo čaroban svijet” ukazali na svoja prava
Društvo
0

Predstavnica kancelarije Ombudsmana za djecu u Foči, Dragica Radović u okviru obilježavanja “Nedelje djeteta”,  nakon obilaska škola i predškolskih ustanova,  posjetila je i Udruženje za pomoć djeci sa posebnim potrebama “Tračak nade”.

Ove godine Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS  definisalo je slogan obilježavanja nedelje posvećene djeci  koji glasi “Dječiji svijet-Moj svijet” čiji je cilj prevashodno da skrene pažnju javnosti na djecu i omladinu sa posebnim potrebama.

Korisnici Udrženja Tračak nade zadovoljni su boravkom u prostorijama udrženja, pažnjom i brigom koja im je pružena od strane rukovodstva i volontera koji rade sa njima.

Košir Dragan i Nemanja  Dragičević ne kriju zadovoljstvo što vrijeme provode u Udruženju. Ispunjavaju ga igrom, pjesmom i  kreativnim radionicama.

tracak nade nedjelja djeteta

Osim djece zadovoljni su i roditelji. Jedna od njih je majka petogodišnjeg dječaka Lazara, Vesna Šarić.

“Prezadovoljna sam. Od prvog dana su me prihvatili kao porodica. Beskrajno sam im zahvalna. Lazar ovdje boravi od šestog mjeseca svog života i mnogo je napredovao. Voli da boravi u Udruženju”.

Prava djeteta su utvrđena međunarodnom konvencijom o pravima djeteta koja važe bez izuzetka za svako dijete. Djeci je potrebna posebna zaštita i podrška u odrastanju, a obaveza odraslih je da im toomogući. U Udruženju “Tračak nade” sa djecom rade defektolozi, logopedi i studenti Medicinskog fakulteta. Osim ljubavi i pažnje svakodnevno se pruža i stručna pomoć, a djeca sa radošću pristupaju svim aktivnostima i uključuju u kreativne radionice.

tracak nade radovi djecija prava

 “S obzirom da je ovo “Nedelja djeteta”mi smo kroz radionicu “Zajedno stvaramo čaroban svijet”odlučili da na kreativan način ukažemo na prava djeteta. To je i krajnji cilj ove radionice.  Pomoću oslikavanja kamenčića  ukazali smo na mnoga prava djeteta, a oni su sretni jer nismo pričali samo o njihovim obavezama već i o pravima”, kaže defektolog Milica Vasiljević. “Nedelju djeteta” udruženje obilježava tradicionalno nizom aktivnosti.  Ove godine radionica pod nazivom “Zajedno stvaramo čarobni svijet “priprema je za  izložbu koja će biti postavljena povodom obilježavanja Međunarodnog dana osoba sa invalditetom, 3.decembra. Pored podrške lokalne zajednice i načelnika opštine, rad udruženja pomognut je i sredstvima Američke ambasade u BiH i USAID-a.

tracak nade djecija prava 3

Predsjednica Udruženja “Tračak nade” Jelena Vilotić kaže da je u toku Projekat USAIDA kojim se želi uspostaviti  Servis centar za pomoć djeci i omladini sa poteškoćama u razvoj.

“Ovaj projekat je krenuo 1. decembra 2016. U prvoj  godinu USAID je rad Centra podržao sa 50.000, u drugoj godini finansijska pomoć će iznositi 45.000,  a  u trećoj 30.000 KM.  Projektom je omogućeno da se djeci pruži besplatna usluga defektologa, logopeda, psihologa i medicinskog tehničara, a nastojaćemo obezbijediti i fizioterapeuta. U Centar dolaze i djeca iz opštine Foča-Ustikolina i Čajniča, tako da smo regionalni centar za pružanje usluga ovoj populaciji”, kaže Vilotićeva.

Sve svoje aktivnosti ove godine Obudsman za djecu usmjerio je na djecu sa posebnim potrebama, na njihov svijet. Sloganom “Dječiji svijet –Moj svijet  želi se usmjeriti pažnja javnosti upravo na ovu populaciju. Neophodno je razviti određen senzibilitet i osjetljivost prema ovim osobama, kaže Dragica Radović, predstavnica Ombudsmana za djecu-Kancelarija u Foči.

tracak nade djecija prava 2

“Upravo ovaj slogan ne bi terebao biti samo slogan, geslo ili moto. Njime se želi upozoriti javnost na osobe sa invaliditetom. Oni imaju pravo kao  svi jer njihove potrebe su kao  potrebe svih drugih. Konvencija o pravima djeteta, Ustav RS i BiH i svi drugi zakonski propisi obavezuju odrasle i društvo kao cjelinu da obezbijede uslove da se osobe sa poteškoćama u razvoju integrišu,   uključe u sve životne tokove i aktivnosti, da ne budu diskriminisani počevši od predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja.  Kao društvo daleko smo od nekog ideala ali zahvaljujući upornosti i istrajnosti pojedinaca, institucija i službi dešavaju se određeni pomaci. Institucija Omudsmana je u tom smislu vrlo aktivna, imamo svoje planove i programe. Pozivamo građane na jedan određeni senzibilitet prema ovakvim osobama, da ih ne isključuju iz svakodnevnih životnih aktivnosti, jer to je njihovo prava,  a naša obaveza je da im omogućimo integraciju u normalan život”, kaže Radovićeva.

U svim opštinam u RS Nedelja djeteta obilježena je prigodnim manifestacijama koje su organizovane u školama, predškolskim ustanovama, udruženjima i organizacijama koje brinu o djeci,  a akcenat je stavljen na obavezu društva i države da ih zaštiti od bilo kakve forme diskriminacije.

Podijeli vijest:

Komentari

komentara