U Foči predstavljen zakon koji bi trebao da ohrabri građane da prijavljuju korupciju

Dec 6, 2017 @ 14:22 | autor Igor Janković
U Foči predstavljen zakon koji bi trebao da ohrabri građane da prijavljuju korupciju
Društvo
0

Prijavljivanje korupcije je obaveza svakog građanina, ali je i obaveza institucija sistema da zaštite onoga koji se osmjeli da prijavi takvu vrstu zloupotrebe službenog položaja, istaknuto je danas u Foči na promociji Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju.

korupcija foto 1

 

Okrugli sto o ovom zakonu, koji je Narodna skupština Republike Srpske usvojila u junu ove godine, organizovali su Ministartstvo pravde Srpske i Misija OEBS-a u BiH.

Pravni savjetnik Misije OEBS-a Gordana Živković naglasila je da je Republika Srpska prvi put dobila jedan zakon koji građane, koji prijave korupciju, štiti od odmazde onih koje su prijavili.

“Svrha sastanka je da upoznamo ljude, prije svega opštinske strukture, sa mehanizmima koje  prijaviocima stoje na raspolaganju i sa obevazama odgovornog lica, u ovom slučaju načelnika opštine, koje proizilaze iz ovog zakona” , rekla je Živkovićeva.

Ona je pojasnila da se Zakon odnosi i na javni i na privatni sektor, te da postoje dvije vrste mehanizma zaštite- interna zaštita unutar samih subjekata u kojima se prijavljuje korupcija, te ekstrena, odnosno sudska zaštita.

korupcija foto 3

“Zakon je predvidio niz odredaba kojima se olakšava pozicija onoga ko prijavi korupciju. Neki od pozitivnih mehanizama su kraći rokovi od uobičajenih u sudskim postupcima, pravo na besplatnu pravnu pomoć i pravo na obezbjeđenje i zaštitu anonimosti i zaštitu ličnih podataka, oslobađanje od sudskih taksi, obrnuto postavljeni teret dokazivanja i još niz drugih mehanizama”, navela je Živkovićeva.

Zakonom je predviđeno i da načelnici opština donesu upustvo o postupanju sa prijavom korupcije i zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u lokalnoj upravi.

Upustvom su definisani način prijave zloupotrebe službenog položaja, imenovanje ovlašćenog lica koje će ispitivati navode iz prijave, način postupanja sa prijavom- njeno odbijanje ili proslijeđivanje nadležnom organu i pokretanje postupka protiv odgovornog lica, te zaštita identiteta i zaštita prava i interesa prijavioca korupcije.

 

Za neovlašćeno otkrivanje identiteta prijavioca korupcije, kao i iznošenje lažnih vijesti u vezi sa postupkom povodom prijave korupcije predviđeno je pokretanje disciplinske i materijalne odgovornosti,  a zakonom su propisane i kazne za zloupotrebu prijavljivanja korupcije, odnosno za dostavljanje neistinitih informacija.

 

Okruglom stolu prisustvovali su predstavnici opština iz regije koju pokriva Kancelarija OEBS-a u Foči, te predstavnici Policijske uprave Foča,  javnih ustanova i nevladinih organizacija.

Podijeli vijest:

Komentari

komentara