Ustikolina i Cvilin- od rimskog novca, do bitke kneza Časlava sa Mađarima i prelaska Turaka preko Drine

Apr 1, 2016 @ 19:08 | autor Igor Janković
Ustikolina i Cvilin- od rimskog novca, do bitke kneza Časlava sa Mađarima i prelaska Turaka preko Drine
Društvo
0

U Ustikolini je nedavno obavljeno arheološko iskopavanje terena, kojim je upotpunjenja bogata riznica predmeta iz rimskog perioda. Područje Ustikoline i Cvilina imalo je bogatu i burnu istoriju, o čemu se ispredalo i dosta legendi, od kojih neke imaju potvrdu i u istorijskim knjigama, poput priče o nastanku naziva Cvilin- po cviljenju mađarske vojske koju je sredinom desetog vijeka na tom mjestu potukla vojska kneza Časlava.

Obrađujući njive, mještani Ustikoline iskopali su neobične novčiće i nakit. Pozvali su arheologe iz Sarajeva i Goražda koji su  utvrdili da se radi o rimskom novcu od bronze i bakra, pa je izvršeno i arheološko istraživanje terena, kojim je uvećana riznica iskopina starih 18 vijekova. “Najviše je nađeno rimskog novca između drugog i četvrtog vijeka. Pored toga nađeno je dosta rimske tegule-opeke, rimske keramike i ustanovili smo jedan sloj kulturni za koji sa sigurnošću možemo tvrditi da pripada rimskom periodu”, kaže arheolog iz Goražda Admir Džemidžić.

Ovaj kraj poznat je kao pravi Eldorado za arheologe i istoričare. Ranije su u Ustikolini i sa druge strane Drine, na Cvilinu, pronađeni ostaci rimskih vila sa podnim mozaicima, bronzano posuđe i nadgrobne ploče sa rimskim natpisima, a dosta je i spomenika iz srednjeg vijeka. Na pravoslavnom groblju, u blizini hrama Svete Trojice, nalaze se temelji ranohrišćanske crkve, a na uzvišenju Presjeka i jedna od najvećih nekropola stećaka u BiH.

us 2

Zanimljivo je da je Cvilinsko polje, kazuju istorijske knjige, dobilo naziv po bici iz desetog vijeka, u kojoj je vojska spskog vladara Časlava, posljednjeg iz dinastije Vlastimirovića, na tom mjestu žestoko potukla Mađare. Kustos fočanskog muzeja u penziji Dragica Ćurčić podsjeća da je priča o toj bici zapisana u “Ljetopisu popa Dukljanina”. “ Pod vladavinom Časlava, dođe ugarski knez Kiš koji je harao ovim krajevima, pljačkao i ubijao narod. I Časlav je odlučio da krene sa svojom vojskom na kneza Kiša. Kažu na ovom lokalitetu Cvilina da je tako potukao ugarsku vojsku da su oni cvilili toliko jako i dugo, da je po tome polje dobilo ime”, navodi Ćurčićeva.

Caslav

Pobjeda na Cvilinu Časlavu je došla glave, jer je u osvetničkom pohodu udovica kneza Kiša dobila od ugarskog kralja veliku vojsku, koja je zarobila i udavila Časlava u rijeci Savi, što je bio kraj tadašnje srpske države i dinastije Vlastimirovića.

Caslav utapanje

Pet vijekova kasnije, u pohodu na Bosnu, turski osvajači su upravo kod Ustikoline uspjeli da pregaze plahovitu Drinu, pa ne čudi što se ovdje nalazi najstarija džamija u BiH i jedna od prvih koju su Turci izgradili na tlu Evrope.

us 1

Pronađeni rimski novac i grnčarija svjedoče da je u rimsko doba ovo bio razvijen kraj, pa arhoelozi namjeravaju da nastave istraživanja i da bogatu istoriju Ustikoline, uz rame sa prirodnim ljepotama, uvrste u njenu turističku ponudu.

 

 

Podijeli vijest:

Komentari

komentara