O nama

U dugoj istoriji Foče, 26. novembra 1976. godine, prvi put se oglasio elektronski medij. Bila je to Radio Foča.

Malobrojna ekipa je, uz mnogo entuzijazma, počela da realizuje dva sata vlastitog programa koji se vremenom proširivao. Program se emitovao na srednjim talasima sa predajnika koji je tada izgrađen na Velečevu. Taj predajnik će nešto kasnije biti izmješten na lokalitet Šište, jer je na Velečevu počela izgradnja objekta KPZ iz Foče.

Prostorije Radio Foče u početku su bile smještene u objektu bivše fabrike ćilima, koji se nalazio pored zgrade Opštine da bi devedesetih godina bile premještene u tadašnji Dom JNA, sadašnji Centar za kulturu i informisanje, u kojima se i danas nalaze.

Za sve ove godine Radio Foča je bio i ostao jedini elektronski medij u Foči u kojoj nije bilo drugih glasila. Nikada za protekle 43 godina Radio Foča nije prekinula svoj rad i uvijek je, i programski, i kadrovski i tehnički, ispunjavala uslove i kriterijume predviđene za registraciju medija.

Svoj program Radio Foča nije prekidala ni tokom rata u kome je bila pouzdan i siguran oslonac slušaocima koji su putem ovog glasila dobijali najvažnije, provjerene i tačne informacije, koje su u tom vremenu imale posebnu, znatno veću pažnju.

Sve uslove koje za javna glasila propisuje Regulatorna agencija za komunikacije, naš Radio ispunjava i posjeduje dugoročnu dozvolu za emitovanje.

U skladu sa tehničkim zahtjevima program se emituje na ultrakratkim frekvencijama sa predajnika Kmur, tako da je kvalitetan prijem našeg programa omogućen na cijelom prostoru regije.

S obzirom da Radio Foča ima status javnog glasila, što podrazumijeva jasne programske obaveze, mi nastojimo da u svim tim segmentima programa budemo profesionalni, što podrazumijeva odgovornost, objektivnost i pravovremenost.

Radio Foča svakodnevno proizvodi devet časova vlastitog programa.

Koliko ste zadovoljni našim programom to vi, poštovani slušaoci, najbolje znate. Naša želja i naše stalno nastojanje je da nam program bude što bolji i da i taj program sluša sve više naših slušalaca. Povjerenje i podrška koju nam dajete je veliki podstrek, a posebno činjenica da nam vjerujete.