Program

PROGRAMSKA ŠEMA 

10.11. 2014. – 30.6.2015.

Ponedjeljak: 

Vrijeme                                  Emisija

8,00 – 10,00 Jutarnji program 
10,00 Vijesti + Vrijeme i stanje na putevima
10,30 –11,00 Sportski mozaik
11,00 –12,00 Na zajedničkom talasu RRS
12,00 Podnevne novosti RRS
12,15 –13,30 Razglednica + Marketing
***14,00 Strana pop muzika
14,00 –15,00 Sviramo po vašem izboru
15,00 Vrijeme i stanje na putevima
15,30 Dnevnik
***16,00 Filmska muzika
16,00-16,30 Dnevnik RRS
16,30 –17,00 Marketing

Utorak:

Vrijeme                                  Emisija

8,00 – 10,00 Jutarnji program 
10,00 Vijesti + Vrijeme i stanje na putevima
10,30 –11,00 Emisija za djecu
11,00 –12,00 Na zajedničkom talasu RRS
12,00 Podnevne novosti RRS
12,15 –13,30 Razglednica + Marketing
***14,00 Muzika pop nova
14,00 –15,00 Sviramo po vašem izboru
15,00 Vrijeme i stanje na putevima
15,30 Dnevnik
***16,00 Instrumentalna muzika
16,00-16,30 Dnevnik RRS
16,30 –17,00 Marketing

Srijeda:

Vrijeme                                 Emisija

8,00 – 10,00 Jutarnji program
10,00  Vijesti + Vrijeme i stanje na putevima
10,10-11,00 Uredi svoj dom
11,00 – 12,00 Na zajedničkom talasu RRS
12,00 Podnevne novosti RRS
12,15 – 13,00 Razglednica + Marketing 
13,10-14,00 Linija života
14,00 – 15,00 Sviramo po vašem izboru
15,00 Vrijeme i stanje na putevima
15,30 Dnevnik
***16,00 Strana pop muzika
16,00 – 16,30 Dnevnik RRS
16,30 – 17,00 Marketing

Četvrtak:

Vrijeme                                 Emisija

 8,00 – 10,00 Jutarnji program
10,00  Vijesti + Vrijeme i stanje na putevima
10,05-10,30 Knjiga
10,30-11,00 Duhovni svetilnici
11,00 – 12,00 Na zajedničkom talasu RRS
12,00 Podnevne novosti RRS
12,15 – 13,00 Razglednica + Marketing
13,10-14,00 Meridijani
14,00 – 15,00 Sviramo po vašem izboru
15,00 Vrijeme i stanje na putevima
15,30 Dnevnik
***16,00 Evergrin
16,00 – 16,30 Dnevnik RRS
16,30 – 17,00 Marketing

Petak:

Vrijeme                                 Emisija

8,00 – 10,00 Jutarnji program 
10,00  Vijesti + Vrijeme i stanje na putevima
10,05-10,30 Domaća pop nova muzika
10,30-11,00 Omladinski program
11,00 – 12,00 Na zajedničkom talasu RRS
12,00 Podnevne novosti RRS
12,15 – 13,30 Razglednica + Marketing 
13,30-14,00 Narodna stara muzika
14,00 – 15,00 Sviramo po vašem izboru
15,00 Vrijeme i stanje na putevima
15,30 Dnevnik + Pregled nedjelje
***16,00 Strane balade
16,00 – 16,30 Dnevnik RRS
16,30 – 17,00 Marketing

Subota:

Vrijeme                                 Emisija

8,00 – 10,00 Jutarnji program 
10,00  Vijesti + Vrijeme i stanje na putevima
10,05-10,30 Nedjeljni horoskop
10,30-11,00 Linija života – repriza
11,00 – 12,00 Etno-muzika, najava i odjava voditelja
12,00 Podnevne novosti RRS
12,15 – 13,00 Javljanje sa podacima o vremenu, stanju na putevima, važnijim servisnim vijestima i najava Marketinga (Domaća zabavna muzika) 
13,00-13,30 Muzička lepeza
14,00 – 15,00 Sviramo po vašem izboru
15,10 Vrijeme i stanje na putevima
15,30 – 16,00 Marketing

Nedjelja:

 Vrijeme                                 Emisija

8,00 – 10,00 Jutarnji program 
10,00  Vijesti + Vrijeme i stanje na putevima
10,05-10,30 Klasična muzika, najava i odjava voditelja
10,30-11,00 Selo – Pogledi u vrijeme, naizmjenično
11,00 – 12,00 Duhovni svetilnici (repriza) 
12,00 Podnevne novosti RRS
12,15 – 13,00 Javljanje sa podacima o vremenu, stanju na putevima, važnijim servisnim vijestima i najava Marketinga (Narodna stara muzika)
13,00-15,00 Sviramo po vašem izboru
15,00- 15,30 Zvuci drevnog instrumenta
15,30 – 16,00 Marketing

 

Napomena:

Uredništvo zadržava pravo izmjene programske šeme.